neděle 20. března 2016

O malířství po česku


Román Stěna srdce od Romana Ludvy je dalším románem se vztahem k malířství. Inspirací pro hlavní postavu románu mohl autorovi být malíř Balthus, původním jménem Balthasar Klossowski de Rola (1908-2001).  Podle WIKIPEDIE jeho tvorbu ovlivnili spíše klasičtí malíři než avantgardisté.Roku 1926 odjel do Florencie, kde ho fascinovaly obrazy starých mistrů, zejména Piera della Francescy.  Stopy tohoto vlivu jsou patrné v celém Balthusově díle.

Spisovatel Patrik Honzl je okouzlen obrazy malíře Josefa Haly. Halovy obrazy jsou zpracovány perfektní technikou podobnou gotické malbě, září klidným světlem a lahodnou srozumitelností, dávají divákovi radost. Postavy z obrazů jsou jako oživlé porcelánové loutky na divadelním jevišti. Obrazy tohoto ne již zcela mladého umělce plní takové základní laické kriterium kvality obrazu: člověk si je chce pověsit doma nad gauč.
Honzlovu zvědavost podnítí také interview s Halem v časopisu Time a zmínka o „tajemství obrazu“. Hal se po letech strávených v cizině usadil s rodinou nedaleko Králík. Toho Honzl využije a domluví si návštěvu. Hal prozaikovu zvědavost krotí a své vyprávění začíná v roce  1968. Jeho rodiče i sestry hned po příchodu armád emigrovali. On sám již dříve opustil studia na AVU a také se po srpnu rozhodl pro emigraci. Následoval rodinu do NSR do Sigburgu. Pracoval na pile a po večerech zase začal tak jako v Praze malovat obrazy v duchu abstraktního expresionismu, ale není se svou tvorbou spokojen.
Náhodně se začte do publikace o gotice a objevuje studii „Obraz je oživlý organismus“ od Laury Cherubini. Studie zmiňuje obraz čtoucího mnicha z XIII. st. z majetku kláštera San Giovanni dall Valle v Toskánsku. V pravém dolním rohu obrazu je podle staré legendy prý neviditelným inkoustem napsáno v čem tkví tajemství obrazu, definice jak malba ožívá. Hala se zmocní klukovská touha tajemství odhalit. Pomůže mu Georg Mader, majitel obchodu s výtvarnými potřebami, milovník umění a sběratel, se kterým se Hal v Německu seznámil. Mader  zkontaktuje Lauru Cherubini, která pracuje jako kurátorka v muzeu v Turíně. Je to mimořádná žena nejen pro svou fanatickou lásku k malířství.  Zajistí pro mladého malíře bezplatnou stáž v muzeu, ubytování, seznámí ho s řadou lidí. Jedním z nich spisovatel Dino Biaggo, autor knihy Život je krásný. Právě s ním Hal filosofuje o tématu tvorby, ve kterém by podle nich měla být tisíciletá  tradice  i současnost. Tak jako je to obsaženo v názvu gigantického žulového masivu v Yosemitském parku. Siouxové ho pojmenovali Salathé, Srdce a běloši později přidali Wall, Stěna. Pro Hala se tím tématem stává Rodina. Vztah s Laurou a další zážitky z Halova pobytu v Turině nasměrují nejen celou jeho tvorbu, ale i osobní život. Tady Halovo vyprávění končí.

Pro Honzla je i krátký pobyt u Hala v jeho domě a s jeho rodinou  intenzivním zážitkem. Jakoby se i on stával součástí scény. Odjíždí domů s dojmem, že Hal přizpůsobuje svůj život světu svých obrazů. Návštěva mu přináší nejen osvětlení „tajemství obrazu“ a námět pro psaní, ale i prostou radost  z vlastního rodinného štěstí.


Vaše bloggerka Hilda

Žádné komentáře:

Okomentovat